The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Pågående undersökningar

På den här sidan hittar du bland annat information om pågående befolknings- och patientundersökningar knutna till LUPOP med möjlighet att begära utträde. För varje studie hittar du information om syftet med forskningen, vilka personuppgifter som behandlas samt kontaktuppgifter om du vill veta mer eller inte vill att dina uppgifter ska ingå i undersökningen.

Pågående undersökningar med möjlighet att begära utträde:

Kontakt

Du kan kontakta LUPOP på lupop [at] ed [dot] lu [dot] se (lupop[at]ed[dot]lu[dot]se). Vi svarar vanligtvis inom en vecka (fem arbetsdagar).