Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Kartläggning av spelproblem och spelberoende bland klienter i svensk socialtjänst

Bakgrund

Problematiskt spelande om pengar förekommer hos 1,5-2 procent av den vuxna befolkningen i Sverige. Bland personer med alkohol- eller drogproblem finns det skäl att tro att förekomsten av spelproblem är betydligt större. Det är viktigt att upptäcka spelproblem för att kunna ge rätt typ av behandling.

Många svenska kommuner utreder klienter med Addiction Severity Index (ASI) när det finns skäl att utreda alkohol- och droganvändning hos klienten. I det instrumentet saknas helt frågor om spelproblem. Vår forskargrupp har därför tagit fram en ASI-modul som kartlägger spel och spelproblem. Vi har tagit fram ASI-Spel tillsammans med socialstyrelsen och det företag som för närvarande står för IT-stödet för ASI-användningen för många svenska kommuner. I den här studien kommer vi att studera spelproblem hos klienter som undersöks med ASI i svenska kommuner, och hur spel har samband med andra frågor i ASI. Vi är också intresserade av vilka typer av spel som är problematiska och vilka samband de har med andra faktorer.

Studiens frågeställningar

  • Bland klienter som undersöks med ASI i svenska kommuners socialtjänst, hur vanligt är det att ha ett problematiskt spel om pengar?
  • Vilka andra faktorer i ASI har samband med spelproblem, t ex annat missbruk, psykisk och fysisk hälsa, och andra frågor som handlar om t ex ålder, kön, det sociala livet och andra problem som framkommer i ASI?
  • Vilka speltyper har samband med spelproblem och vilka samband har de med andra frågor i ASI?

Hur går studien till?

Redan i dag samlas svar på ASI-intervjuer i databaser som används för att verksamheterna ska lära sig mer om missbruk/beroende och behandling av detta. Nu införs också ASI-Spel i många svenska kommuner. Under 2018 och 2019 kommer de ASI-Spel som görs att matas in i samma system där andra ASI-intervjuer redan i dag samlas. Denna databas gör det möjligt att utan persondata, på gruppnivå, studera vårdbehov hos personer som intervjuas av svensk socialtjänst med detta instrument. Under och efter den perioden kommer vår forskargrupp att ta ut uppgifter från databasen för att studera spelproblem och samband med spelproblem. Vi som utomstående forskare har ingen möjlighet att veta vilka personer som har svarat.

Studien är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Lund.

Hur redovisas uppgifter från studien?

Studien kommer att leda fram till artiklar i vetenskapliga artiklar. För frågor om studiens resultat är du välkommen att kontakta ansvarig forskare Anders Håkansson (anders_c [dot] hakansson [at] med [dot] lu [dot] se). Hantering av uppgifter regleras av Personuppgiftslagen (PUL; SFS 1998:204).

Data kommer att hanteras med sekretess och i godkända arkivutrymmen, i enlighet med beviljat tillstånd från regionala etikprövningsnämnden i Lund.

Möjlighet att säga nej

Om du under studieperioden genomgår en ASI-intervju i svensk socialtjänst, och inte vill att dina uppgifter ska kunna användas i denna forskning, har du möjlighet att höra av dig och meddela detta. Skicka e-post till carolina [dot] widinghoff [at] med [dot] lu [dot] se om du inte vill att uppgifter om dig används. Ange namn och personnummer (vi som forskare har annars inga uppgifter om vilka personers uppgifter som ingår i studien). Samtliga uppgifter om dig plockas i så fall bort ur studien.

Vem är ansvariga för studien?

Studien drivs av Lunds universitet och Beroendecentrum i Malmö. Ansvariga är professor och leg läkare Anders Håkansson (046-175596 eller anders_c [dot] hakansson [at] med [dot] lu [dot] se) och doktorand och underläkare Carolina Widinghoff (040-333883 eller carolina [dot] widinghoff [at] med [dot] lu [dot] se).