Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Bröstdiagnostik för global hälsa

Vi planerar en studie som kommer att belysa om man kan använda ett billigt, men tekniskt förstärkt, fickultraljud för att undersöka kvinnor med symptom från brösten. Målet är att utveckla en undersökningsmetod som kan möjliggöra att kvinnor i länder med begränsade resurser får tillgång till bröstdiagnostik. All information är sedan tidigare insamlad och Du behöver inte göra något ytterligare.

En kort bakgrund

I denna studie kommer vi att utveckla och utvärdera om man kan förbättra bildkvalitén på ett billigt fickultraljud med en ny typ av bildbehandlingsmetod och om man kan använda artificiell intelligens för att bedöma dessa ultraljudsbilder.

Artificiell intelligens är under utveckling inom flera områden inom hälso- och sjukvården. Automatisk analys av olika typer av bildbaserade undersökningsmetoder är särskilt lovande. I denna studie vill vi utveckla en automatisk analys av bröstultraljudsbilder som ska kunna användas för att välja ut de kvinnor som behöver vidare utredning. För att utveckla en automatisk bildanalys krävs att man tränar ett artificiellt intelligent system på en stor mängd ultraljudsbilder där man vet vad undersökningen resulterade i. För att göra det kommer vi att inhämta data från röntgenarkiv, regionala cancerregistret samt patientjournaler.

Har Du genomgått en ultraljudsundersökning på Mammografienheten i Malmö eller Lund (Unilabs) under 2017 och 2018 kan du komma att bli inkluderad i studien.

Forskningshuvudman för studien är Region Skåne. Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2019-04607). All information i denna studie hanteras enligt gällande sekretessbestämmelser. All datahantering sker i enlighet med EU:s generella dataskyddsförordning (2016/679), GDPR. Redovisning av resultaten kommer i huvudsak att ske i vetenskapliga tidskrifter. Enskilda individer kommer ej att kunna identifieras vid redovisning.

Önskar Du av någon anledning att information om Dig inte används i den aktuella studien räcker det att anmäla detta till nedanstående forskare.

För ytterligare information tveka inte att kontakta:

Överläkare och docent Kristina Lång
Avdelningen för medicinsk radiologi, Lunds universitet
Inga Maria Nilssons gata 49, 205 02 Malmö
Tel växel (Unilabs): 042-406 80 80
Kristina [dot] Lang [at] med [dot] lu [dot] se