The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Tillgång till vård när man har utvecklingsstörning

När man är sjuk behöver man ibland träffa en läkare. I Sverige ska alla personer ha lika stor rätt till att träffa läkare och få den vård och hjälp man behöver. I den här studien vill vi titta på om det är så - alltså om personer med intellektuell funktionsnedsättning får bra och rätt hjälp när de är sjuka eller har skadat sig.

Hur går studien till?

När man går till läkare på en vårdcentral eller ett sjukhus i Skåne samlas information om hur man mår och vilka mediciner man har fått i ett register som heter Skånes vårddatabas. Det är Region Skåne som har hand om detta registret. Vi kommer att be dem att ge oss de uppgifter vi behöver för att göra studien. På så vis behöver de som är med i studien inte göra något själv. De kommer inte ens att märka att de är med i studien! Innan vi får uppgifterna från Region Skåne kommer de att plocka bort alla personnummer så att vi inte kan se vilken person som är vilken. När vi berättar vad vi har kommit fram till kommer vi att visa det med figurer och tabeller. Då kan man bara se hur det ser ut för en grupp, aldrig en ensam person.

Vem ska vara med?

Alla som bodde i Skåne den 1 januari 2014 kommer att vara med i studien. Vi kommer att be Socialstyrelsen att berätta för oss vem som har haft LSS-stöd. Vi kommer också att titta i Skånes vårddatabas för att hitta personer som har utvecklingsstörning men inte något LSS-stöd.

Vad undersöker vi?

Vi kommer att jämföra personerna med utvecklingsstörning med personerna utan utvecklingsstörning. Vi kommer att titta på skillnader i...

  • ...hur många gånger man går till läkare på ett år.
  • ...var läkaren man träffar finns. Till exempel om det är på vårdcentralen eller på sjukhuset, eller om det är hos privat läkare.
  • ...hur vanligt det är att man får åka tillbaka till läkaren igen innan det har hunnit gå en månad.
  • ...hur vården såg ut innan och under Covid-19-pandemin.

Vem är det som gör studien?

Vi är tre forskare som kommer att jobba med studien. Magnus Sandberg är sjuksköterska, Anna Axmon är statistiker och Ulf Gerdtham är ekonom. Alla tre jobbar på Lunds universitet.

Om jag inte vill vara med?

Om du inte vill att vi använder dina uppgifter går det bra att säga till så plockar vi bort dem. Du kan i så fall skicka e-post till Magnus Sandberg (magnus [dot] sandberg [at] med [dot] lu [dot] se) eller ringa honom på 046-222 19 71.


Vill du läsa hela forskningsprogrammet finns det på www.lupop.lu.se/idcare.