Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Klinisk presentation av infektiös endokardit med ovanliga patogener

Vid Verksamhetsområde infektionssjukdomar på Skånes universitetssjukhus samt mikrobiologiska laboratoriet i Skåne planeras en studie kring infektioner med bakterier som ibland kan orsaka hjärtklaffsinfektioner (endokardit). Huvudman för studien är Region Skåne. Studien ska utreda vilka personer med bakterier i blodet (sepsis/blodförgiftning) som riskerar att drabbas av endokardit. I studien kommer journaluppgifter på patienter som vårdats för förekomst av bakterier i blodet i Skåne under åren 2012-2017 att inhämtas. Uppgifterna hanteras kodade och studien är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Lund. Insamlade personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen.

Om du har vårdats för förekomst av bakterier i blodet (också kallat sepsis eller blodförgiftning) på sjukhus i Skåne under tiden 2012-2017 och inte önskar att information inhämtas från din journal, eller om du har frågor kring studien, är du välkommen att kontakta professor Magnus Rasmussen (046-177047 eller magnus [dot] rasmussen [at] med [dot] lu [dot] se).