The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ny studie: Mammografiscreening med stöd av artificiell intelligens

Till Dig som deltog i studien MASAI, mammografiscreening med stöd av artificiell intelligens (AI), 2021–2022: Vi planerar att upprätta en forskningsdatabas med de screeningundersökningar som ingick i studien. Syftet är att kontinuerligt utvärdera prestandan och effekten av AI-verktyg. Vi kommer även att genomföra hälsoekonomiska analyser.