The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ny studie: Högkänslig blodprovsanalys för troponin I för patienter som söker för bröstsmärta på akutmottagningen i Skåne

Under 2020 och 21 införs inom Region Skåne en ny högkänslig blodprovsanalys för troponin I (hs-cTnI) som kan avslöja hjärtskada eller hjärtinfarkt. På grund av detta gör vi nu en extra noggrann vetenskaplig uppföljning av vården och vårdutfallet för alla patienter som söker för bröstsmärta på akutmottagningarna i Lund, Helsingborg, Ystad, Kristianstad och Malmö.