The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Universitetslektor i hälsoekonomi (Göteborg)

Arbetsuppgifterna inkluderar undervisning på svenska och engelska i hälsoekonomi vid ett eller flera av Sahlgrenska akademins utbildningsprogram, framförallt på masternivån. I arbetet ingår också att bedriva forskning i enlighet med ett eget tillämpat hälsoekonomiskt forskningsprogram av relevans för verksamheten. Därutöver ingår samverkan med Västra Götalandsregionen i form av hälsoekonomisk rådgivning i prioriteringsfrågor och HTA-arbete (Health Technology Assessment), samt hälsoekonomisk utvärdering och uppföljning av regionens vårdinsatser.