The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ny föreståndare på SND

Nu är det klart att SND:s nya föreståndare blir Eva Stensköld. Eva är idag forskningssekreterare på Riksbankens Jubileumsfond och har tidigare haft samma roll på VR. Hon har också varit departementssekreterare på både Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet. Hennes grundutbildning är från Kulturvetarlinjen med fördjupning i arkeologi och kulturgeografi (SU) och hon disputerade 2004. Eva tillträder som föreståndare för SND 1 februari 2024.