The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Optimerad hörapparatsförstärkning för minskad tinnitus

Vi letar efter vuxna personer (18 år eller äldre) som upplever tinnitus som låter som en ton eller ett pip, med eller utan samförekommande brusljud. Vi letar både efter personer som aldrig använt hörapparater tidigare, och personer med tidigare erfarenhet av hörapparater (oavsett om du använder hörapparater idag eller ej).

Inom projektet T-Adapt undersöker vi hur vi bäst anpassar hörapparaters förstärkning för personer med tinnitus. Syftet är att förbättra vården för den stora patientgrupp som störs av tjutande ljud i öronen.

Den förstärkning som vanligtvis ges via hörapparater brukar dämpa tinnitus, men förstärkningen är baserad på forskning som syftat till att optimera patientens taluppfattbarhet, inte patientens tinnitus. Ny forskning har visat att särskilda modifieringar av förstärkningen vid den tonhöjd som patienten upplever sin tinnitus kan utvidga hörapparaternas dämpande effekt på tinnitus.

I den här studien kommer vi jämföra effekten på tinnitus av två lovande modifieringar jämfört med konventionell hörapparatsförstärkning. Möjlighet att anmäla sitt intresse för att delta finns från och med nu och fram till sista februari 2023.

Studien är granskad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Vill du delta, eller önskar du kanske veta mer om studien innan du bestämmer dig? Skriv då till oss på
tinnitus [at] med [dot] lu [dot] se
.

Ansvarig

Lunds universitet är huvudman för studien.
Ansvarig forskare är Sebastian Waechter, leg. Audionom och doktor i klinisk medicin, Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi