Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Modernisering av bröstcancerscreening med big data

Forskningspersonsinformation

Har Du deltagit i mammografiscreeningen eller undersökts med mammografi eller brösttomosyntes i Malmö mellan 2004 och 2020 eller deltagit i mammografiscreening i Lund, Helsingborg eller Kristianstad mellan 2013 och 2018?

Vi planerar en studie som kommer att belysa flera aspekter av bröstcancerscreeningen som den ser ut idag och som den kan komma att se ut i framtiden genom att 1) utveckla och undersöka datorassisterad granskning, 2) utveckla röntgenbaserade riskverktyg, 3) samt undersöka vem som dör i bröstcancer i förhållande till screeningverksamheten. All information är sedan tidigare insamlad och Du behöver inte göra något ytterligare.

En kort bakgrund
I denna studie kommer vi att utveckla och utvärdera program för datorassisterad granskning i bröstcancerscreening. Datorassisterad granskning har möjlighet att effektivisera screeningen, vilket är nödvändigt om man ska kunna införa den mer känsliga undersökningsmetoden brösttomosyntes, eftersom den tar längre tid att granska. Vi vet att brösttäthet är kopplad till risk för bröstcancer, men det finns sannolikt mer riskinformation att få fram från röntgenbilden. Ett riskverktyg baserad på röntgenbilden kan användas i en framtida individanpassad screening. Genom att studera kvinnor som har avlidit i bröstcancer och deras screeninghistorik kan vi få ett bättre underlag vid utformandet av ett framtida screeningprogram, vilket har som mål att minska dödligheten i bröstcancer ytterligare.

All information är redan insamlad och någon ytterligare kontakt med enskilda deltagare kommer inte att ske. Vi kommer att inhämta information från bl.a. digitala röntgenarkiv, Cancerregistret och patientjournaler. Informationen i studien hanteras enligt gällande sekretessbestämmelser. Ansvarig för dina personuppgifter är Region Skåne. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta nedanstående forskare. Dataskyddsombud nås via telefonnummer 044-309 30 00, e-post: region [at] skane [dot] se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.
Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

För ytterligare information tveka inte att kontakta:
Professor, överläkare Sophia Zackrisson
Avdelningen för medicinsk radiologi, Lunds universitet
Carl Bertil Laurells gata 9, 205 02 Malmö
Tel växel: 040-33 10 00 eller via kajsa [dot] trens [at] med [dot] lu [dot] se