Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

FAQ

Data från PASIS

Hur får jag ut data från PASIS?

Med en godkänd etikansökan som grund ska du ansöka om datauttag via KVB inom Region Skåne, se https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/forskning-inom-region-skane/utlamnande-av-patientdata-samradkvb/. Vid ett godkännande hos KVB får du sedan uppgifter av dem om vem du ska kontakta för att få ut data.


Informerat samtycke i retrospektiva studier

Jag tänkte publicera en annons för informerat samtycke (retrospektivt insamlad data). Jag har hört att det finns ett alternativ till att publicera en "annons" på SUS hemsida istället för Sydsvenskan. Vet du något mer om detta och i så fall vem man ska kontakta?

Det har diskuterats att man skulle inrätta en hemsida på RS eller Lu där man kan presentera pågående studier och att detta då skulle kunna ersätta annonsering för denna typ av studier. Det vore bra, men finns inte ännu. Beträffande EPN så är mitt intryck att man gör en individuell bedömning av behovet av annonsering vid rena registerstudier (man bedömer förstås också om annonsering överhuvudtaget är ett godtagbart alternativ till inhämtande av individuellt samtycke). Ytterst handlar det om att målgruppen ska ha en rimlig chans att få syn på annonsen i så fall, vilket inte är så lätt idag.


Barnkohorter med livsstilsinformation

Jag letar efter en lämplig kohort att studera hälsoeffekter. Helst skulle jag vilja ha en mor-barn-kohort (pappan får också gärna vara med såklart), jag har inte hört talas om någon sådan, men jag undrar om du känner till någon sådan i Skåne som är någorlunda stor (minst tusen barn), eller någon annan barnkohort med livsstilsinformation, också i Skåne?

  • BVC - kohorten som bl.a. Ebba Malmqvist och Christel Nielsen vid Arbets- och miljömedicinanvänder i ett pågående arbete
  • Barnmiljöhälsoekäten, nationell undersökning som genomfördes senast år 2011
  • Folkhälsoenkäten bland barn och unga i Skåne - genomförd i skolorna (åk 6, åk 9, gy åk 2; se bifogade formulär) med mycket hög svarsfrekvens - data finns för 2012 och snart även för 2016 tror jag - tvärsnitt, avidentifierade data
  • ABISS-kohorten, se http://www.kaak.se/ABISS - tyvärr ganska låg svarsfrekvens och en lite svårhanterlig datamängd - annars potentiellt intressant (föräldrar + barn)
  • Det finns ju även diabeteskohorter som skulle kunna vara användbara. Du hittar en relativt komplett lista över kohorter i Skåne via https://snd.gu.se/sv/catalogue/keyword/epihealth
Page Manager:

E-mail: lupop [at] ed [dot] lu [dot] se

Project manager: Associate professor anna [dot] axmon [at] med [dot] lu [dot] se (Anna Axmon)

Director: Professor jonas [dot] bjork [at] med [dot] lu [dot] se (Jonas Björk)