Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Vad är LUPOP?

LUPOP står för Lund University Population Research Platform, och är en samlad infrastruktur vid Lunds universitet för befolkningsundersökningar som bygger på data från enskilda individer. Det är vanligt att uppgifter som finns samlade i regionala och nationella register används. Befolkningsundersökningar ger goda möjligheter att öka kunskapen kring varför ekonomi, livsstil, miljöfaktorer och sociala förhållanden varierar i samhället, och hur detta exempelvis påverkar folkhälsa och livschanser.

Page Manager:

Kontakt

Du kan kontakta LUPOP på lupop [at] ed [dot] lu [dot] se. Vi svarar vanligtvis inom en vecka (fem arbetsdagar).


 

E-mail: lupop [at] ed [dot] lu [dot] se

Project manager: Associate professor anna [dot] axmon [at] med [dot] lu [dot] se (Anna Axmon)

Director: Professor jonas [dot] bjork [at] med [dot] lu [dot] se (Jonas Björk)