Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Patientstudier

Inom befolkningsforskning använder vi begreppet ”patientstudie” som en samlande benämning på vetenskapliga undersökningar som baseras på urval av personer som är eller har varit patienter inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Syftet med undersökningen kan vara att förbättra vårdens kvalitet, att utvärdera nya behandlingsmetoder eller att identifiera andra faktorer som kan ha betydelse för patienternas sjukdom och hälsa under eller efter avslutad behandling.

På denna sida kan du hitta information om pågående patientstudier vid Lunds universitet som enbart bygger på uppgifter som samlas in från patienterna ordinarie vårdkontakter inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Listan är inte heltäckande, så är du intresserad av att få veta vad som hänt med en specifik studie som du deltagit i kan du även göra en sökning i Lunds universitets forskningsportal för att kunna kontakta den ansvarige forskaren som genomförde studien.

Pågående undersökningar

Page Manager:

E-mail: lupop [at] ed [dot] lu [dot] se

Project manager: Associate professor anna [dot] axmon [at] med [dot] lu [dot] se (Anna Axmon)

Director: Professor jonas [dot] bjork [at] med [dot] lu [dot] se (Jonas Björk)