The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Vad är LUPOP?

LUPOP står för Lund University Population Research Platform, och är en samlad infrastruktur vid Lunds universitet för befolkningsundersökningar som bygger på data från enskilda individer. Det är vanligt att uppgifter som finns samlade i regionala och nationella register används. Befolkningsundersökningar ger goda möjligheter att öka kunskapen kring varför ekonomi, livsstil, miljöfaktorer och sociala förhållanden varierar i samhället, och hur detta exempelvis påverkar folkhälsa och livschanser.

Kontakt

Du kan kontakta LUPOP på lupop [at] ed [dot] lu [dot] se. Vi svarar vanligtvis inom en vecka (fem arbetsdagar).