Befolkningsstudier

En befolkningsstudie är en vetenskaplig undersökning av en eller flera grupper av personer som valts ut ifrån den allmänna befolkningen. Vanligtvis har man vid en, eller ibland flera, tidpunkter samlat in information om personerna som ingår i undersökningen för att sedan kunna följa dem över tiden, exempelvis avseende hälsa, sjukdomar eller andra viktiga händelser i livet.

På denna sida kan du hitta information om pågående befolkningsstudier vid Lunds universitet. Listan är inte heltäckande, så är du intresserad av att få veta vad som hänt med en specifik studie som du deltagit i kan du även göra en sökning i Lunds universitets forskningsportal för att kunna kontakta den ansvarige forskaren som genomförde studien.

Pågående undersökningar