The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Juridik och dataskydd i befolkningsforskning

Tre föreläsningar om juridik och dataskydd i befolkningsforskning hölls som separata webinarier våren 2021 och som ett sammanhållet seminarium våren 2022. Nedan hittar du de olika presentationerna.

Forskningsdata som allmän handling

  • Föreläsare: Carl Petersson
  • VT2021 (power point) VT2022 (power point)

Överföring av data till tredje land

Arkivering av forskningsdata

Data_law