Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Demografiska karakteristiska och klinisk bild i spelberoendebehandling i sjukvården

Spelberoende – beroende av spel om pengar – är ett allvarligt beroendetillstånd, där behovet av forskningsbaserad kunskap är stort.

Bakgrund

Bland annat är behandling av spelberoende än så länge klart underutvecklat i Sverige. De senaste åren har det funnits en ökande diskussion kring detta, och sedan den 1 januari 2018 har lagstiftningen förändrats, så att spelberoende numera omfattas av samma behandlingsansvar i kommunal socialtjänst och i sjukvård som alkohol- och narkotikaberoende gör. Region Skånes mottagning för spelberoende startade kring årsskiftet 2015-2016. Eftersom mottagningen nu har varit igång i drygt tre år, är det av betydelse att vetenskapligt undersöka hur vårdsökandet ser ut till en mottagning för spelberoende i sjukvården. Dessutom är det av vikt att undersöka vilken betydelse det har haft att även socialtjänsten sedan 1 januari 2018 har ansvar för behandling av spelberoende.

Hur går studien till?

Denna studie är en beskrivande journalstudie som syftar till att beskriva vårdsökandet till spelberoendemottagningen med avseende på bl a ålder, kön, typ av spel och eventuell samsjuklighet. Dessutom undersöker studien huruvida vårdsökandet ser annorlunda ut efter att socialtjänsten också fick behandlingsansvar den 1 januari 2018.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Studiens frågeställningar

  • När en specialiserad mottagning för spelberoende öppnar i sjukvården - i ett land med tidigare underutvecklade vård för detta sjukvårdstillstånd - hur fördelar sig vårdsökande personer med spelproblem på kön, åldersgrupper och dominerande spelformer?
  • Hur stor andel av vårdsökande patienter har ett dominerande spelmönster på internet? Hur stor andel har samsjuklighet med annan psykiatrisk diagnos, inklusive andra beroendediagnoser, och vilka diagnoser dominerar?
  • Hur stor andel av vårdsökande patienter söker själva respektive kommer på remiss?
  • Hur har fördelningen av kön, ålder och psykiatrisk samsjuklighet förändrats hos vårdsökande efter införandet av en ny lagstiftning om behandlingsansvar den 1 januari 2018?

Hur redovisas studiens resultat?

Studien kommer att leda fram till artiklar i vetenskapliga artiklar. För frågor om studiens resultat är du välkommen att kontakta ansvarig forskare Anders Håkansson (anders_c [dot] hakansson [at] med [dot] lu [dot] se, 046-175596). Data kommer att hanteras med sekretess och i godkända arkivutrymmen, i enlighet med beviljat tillstånd från regionala etikprövningsnämnden i Lund.

Möjlighet att säga nej

Om du under studieperioden (2015-januari 2019) har varit patient på spelberoendemottagningen i Region Skåne, och inte vill att dina uppgifter ska kunna användas i denna forskning, har du möjlighet att höra av dig och meddela detta. Skicka e-post till anders_c [dot] hakansson [at] med [dot] lu [dot] se. Ange namn och personnummer.

Om du under studieperioden (2015-januari 2019) har varit patient på spelberoendemottagningen i Region Skåne, och inte vill att dina uppgifter ska kunna användas i denna forskning, har du möjlighet att höra av dig och meddela detta. Skicka e-post till anders_c [dot] hakansson [at] med [dot] lu [dot] se. Ange namn och personnummer.

Vem är ansvarig för studien?

Studien drivs av Beroendecentrum i Malmö, i samverkan med Lunds universitet, med Region Skåne som huvudman. Ansvarig är professor och överläkare Anders Håkansson (046-175596 eller anders_c [dot] hakansson [at] med [dot] lu [dot] se).