Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

27

Oct

Registerforskning 2021: Socialstyrelsen och Försäkringskassan

27 October 2021 13:00 to 16:00 | Seminar
Vetenskapsrådet

I år ersätter VR den större konferensen, som tidigare anordnats under samma namn, med webbinarieserien Registerforskning 2021. Vid varje tillfälle är en eller flera registerhållande myndigheter och organisationer värdar och ansvarar för innehållet.

About the event

Location:

Online

Contact:

vetenskapsradet [at] vr [dot] se