The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ny studie: Tidstrender inom diagnostik av prostatacancer

Hur prostatacancer diagnostiseras har utvecklats över tid. Med PSA-blodprovets intåg under 1980-talet ökade antalet diagnostiserade fall. Vidare har magnetresonanstomografin (MRT) utvecklats för bättre diagnostik av prostatacancer. Vår studie syftar till att studera hur diagnostiken av prostatacancer har utvecklats över tid, om detta lett till förändringar i vilken typ av cancer man upptäcker (aggressivitet och stadie) och om det finns faktorer som påverkar diagnostiken.