The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ny funktion i RUT

VR/RUT har utvecklat en öppen metadatakatalog där du kan hitta register som är anslutna till RUT eller på väg att ansluta sig till RUT. I katalogen får du en snabb överblick av vad som finns i de olika registren och du kan göra enklare filtreringar på registernivå.